Aanbod

Kennis verwerven, kennis delen, kennis toepassen, kennis evalueren.

Management, projectmanagement, senior-beleidsadvies en onderzoek. Ruime ervaring als organisatie-adviseur en coach van professionals, gericht op een goede balans tussen organisatiedoelen (het waartoe, de bestaansreden van de organisatie) en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering.

Advies en management: Forensische psychiatrie en forensische zorg. Reclassering en jeugdzorg. Hulpverlening en zorg na detentie of Tbs (met en zonder dwang).
De aansluiting tussen justitiële instanties en algemene zorgvoorzieningen.

Consultancy and management: Forensic psychiatry and forensic care. Rehabilitation and youth care. Care after detention or Tbs* (with and without obligation).
*Tbs = detention under a hospital order.
The connection between judicial authorities and general social services.