Onderzoek

Andreas, A., L. Jaffar, R. Suudi & J.A. van Vliet, m.m.v. J. Berends . Regievoerder Centraal. Rapportage over Fase 1 in het kader van het Project professionalisering Regievoerder DT&V. Utrecht: Hogeschool Utrecht KSI 2015.

Krechtig, L., J.A. van Vliet & A. Menger. De rol van het slachtoffer in het reclasseringswerk. Een methodische handreiking voor reclasseringswerkers. Utrecht: Hogeschool Utrecht KSI 2014.

Menger, A., J. Hanrath en J.A. van Vliet. Slachtofferbewust werken bij de reclassering. Een verkenning en aanknopingspunten voor het handelen. Utrecht: Hogeschool Utrecht KSI 2014.

Werkgroep samengesteld door het samenwerkingsverband ForCA, Theoretische fundering observatie. ForCa, 6 december 2012.

Burik, A. van, Jong, B. de, Sondereijker, F. & Vliet, J.A. van. Evaluatie verplichte aangiften strafbare feiten in de TBS. Van Montfoort, WODC juni 2012.

Krechtig, L., M. Lans, A. Andreas, A. Menger. M.m.v. J.A. van Vliet. Begeleidingsactiviteiten in de reclassering HU. Hogeschool Utrecht april 2012.

Casteleijn, L., L. de Croes, D. Heij, R. Butter, A. Menger & J.A. van Vliet, Naar continuïteit en samenhang in de begeleiding tijdens het justitietraject. Tussenrapportage van een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van (principes van) wraparound care binnen Centrum Maliebaan, Hogeschool Utrecht maart 2012.

Zwemmer, J. & J.A. van Vliet, Het Prison Gate Office Veenhuizen. Eindevaluatie van de pilot 2006 – 2007, Utrecht, LJ&R 2008.

Van Vliet, J.A. & T.I. Oei, Detention under a hospital order (Tbs) and the functioning of the Mantal health Service in The Netherlands: Reserach in Forensic Psychiatry, University of Regensburg, Germany 2006.

Zwemmer, J. & J.A. van Vliet, Het Prison Gate Office. Tussen evaluatie 2006. Utrecht, LJ&R 2007

Van Vliet, J.A. & T.I. Oei, Van stoornis naar delict. De verbrokkelde hulpverleningsgeschiedenissen van Tbs-gestelden. Themanummer Tbs van Pedagogiek, wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming 2006.

Van Vliet, J.A., De Tbs in zijn maatschappelijke context. De relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg (dissertatie). Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2006.

Van Vliet, J.A., Literatuuronderzoek `Tbs en GGz´. Veilig en wel, een beleidsvisie op de tbs´, Commissie Beleidsvisie Tbs in brede context, [https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2579] Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC 2001.

Van Vliet, J.A. & J.P. Wilken, Ons kent ons… de praktijk van samenwerking in de forensische zorg. Amsterdam, Uitgeverij SWP 2001.
Vliet, J.A. van Ons kent ons ...

Van Vliet, J.A., Het omgevingsveld van de Tbs-klinieken. Forensische Psychiatrie anno 2000. Actuele ontwikkelingen in breed perspectief (red. Prof. dr. T.I. Oei en Prof. Mr. M.S. Groenhuijsen), Gouda Quint, Deventer 2000.

Van Vliet, J.A., ‘Morgen gaat het beter, beter, beter…’, Verslag van het project `actie-plan uitstroom Tbs´. Den Haag, Ministerie van Justitie 1998.