CV

Sinds 1973 werkte ik als maatschappelijk werker in het algemeen maatschappelijk werk en in de kinderbescherming. In 1979 maakte ik de overstap naar de Van Mesdagkliniek (Tbs-kliniek), waar ik tot 1983 afdelingshoofd/behandelingscoördinator was. Daarna werkte ik bij de reclassering (achtereenvolgens bij de ARV, de stichting Reclassering Arnhem en de stichting Reclassering Nederland) als bureauhoofd Sociaal Psychiatrisch Werk en als unitmanager.
Na mijn vertrek bij de reclassering in 1997 vestigde ik mij als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Ik werkte in die periode als manager en projectleider in enkele Tbs-inrichtingen en deed enkele onderzoeken in de forensische psychiatrie in opdracht van het Ministerie van Justitie, afdeling DJI, het ministerie van VWS en van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).
In 2001 kwam ik in dienst bij Leger des Heils Reclassering als projectmanager/beleidsmedewerker. Ik verzelfstandigde de Arnhemse vestiging van de unit Zwolle tot een zelfstandige unit en was daarna een jaar unitmanager a.i. in Amsterdam en beleidsmedewerker op het Centraal Bureau in Utrecht. Sinds 2004 werkte ik als beleidsadviseur en in 2008 werd ik voor 2 dagen per week gedetacheerd als onderzoeker in de kenniskring van het Lectoraat Werken in Justitieel Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht. Deze detachering is per 1 januari 2016 beëindigd in verband met mijn pensionering. Ingaande september 2016 ben ik part time verbonden aan het lectoraat Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, onderdeel van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in Den Bosch.
In 2006 ben ik gepromoveerd op een studie naar de relatie tussen forensische psychiatrie en de algemene geestelijke gezondheidszorg en heb ruim 120 publicaties op mijn naam, merendeels over forensische psychiatrie en reclassering, waaronder een zestal boeken. Ik heb diverse nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap van de Commissie van Toezicht van de Pompestichting in Nijmegen, lid van de Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie, lid van de kerngroep van Stichting Forum Tbs, bestuurslid van de Stichting Vrienden van Oldenkotte, en redacteur van de Canon Reclassering in Nederland, van het tijdschrift voor de strafrechtspleging Proces en van het vakblad voor sociale professionals en het sociale domein, Sozio.

Van april tot en met december 2017 werkte ik als hoofdtrainer ‘Werken in gedwongen kader’ (Wigk) a.i. bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zie voor verdere informatie ook mijn LinkedIn profiel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s