Lezingen

2017
6 & 7 december Dublin http://www.cep-probation.org/cep-europris-workshop-mental-health-prison-probation/

Verslag van deze workshop: http://www.cep-probation.org/looking-back-at-a-succesful-mental-health-in-prison-and-probation-workshop/

Mijn presentatie

13 oktober GGD regio Oost. Scholing Forensische geneeskunde, thema Forensische zorg. Lezing: Overzicht van de forensische zorg in Nederland.

6 februari Lezing ‘Terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij’ voor de Studievereniging Bestuurskunde BOW te Nijmegen op de studiedag ‘Openbaar bestuur in roerige tijden’.

2015
18 maart Lezing ‘Een gevangenis gericht op rehabilitatie’ voor directie en Commissie van Toezicht van gevangenis Torentijd te Middelburg.

2014
9 december Gastcollege Minor GGZ-agoog Hogeschool Utrecht over Werken in gedwongen kader en Forensische zorg.

17 november Cursus uitstroom uit de Tbs voor de rechterlijke macht in Oost Nederland, rechtbank Zutphen. Lezing i.s.m. Reineke van Riessen ‘Forensisch Psychiatrisch toezicht, vanzelfsprekend samenwerken bij resocialisatie van Tbs-gestelden’.

2013
13 december Studiedag ‘Profileren en selecteren binnen de Strafrechtspleging’ van het tijdschrift Proces. Voorzitter werkgroep Reclassering: besluitvorming na risicotaxatie en klinische forensische observatie.

10 december Gastcollege Minor GGZ-agoog Hogeschool Utrecht over Werken in gedwongen kader en Forensische zorg.

28 november Gastcollege met Robert Prang en Ernst Steffen voor Leidse studievereniging voor criminologiestudenten, CoDe, over Elektronische detentie en forensische zorg.

18 april Presentatie deelsessie Forensisch Psychiatrisch Toezicht op Symposium Expertisecentrum Forensische Psychiatrie ‘Resocialisatie van Forensisch Psychiatrische Patiënten’ te Utrecht.

2012
26 september Presentatie Ethiek in de Forensische Psychiatrie en inleiding Moreel Beraad op de Mini-conferentie Ambulant Forensisch Psychiatrisch Toezicht & Ondertekening samenwerkingsconvenant GGZ-Nederland – Reclassering in Utrecht.

25 mei Presentatie in de werkgroep Risicobeheersing op het Congres vakmanschap van de reclasseringswerker, Hogeschool Utrecht in Amersfoort.

2011
9 december Voorzitter werkgroep Beschermt de VOG de samenleving tegen gevaarlijke zedendelinquenten? studiedag ‘Gestraft’ na de straf? Justitiële documentatie en de verklaring omtrent gedrag’ van Universiteit Leiden & tijdschrift Proces in Leiden

29 november Key note speech Reclassering op een kruispunt op het congres Forensisch Psychiatrisch Toezicht in Ede

4 november Voorzitter workshop op Expertmeeting ‘De weigerende observandus’ in Utrecht van de Ethische Commissie Forensische Psychiatrie.

22 september Presentatie Who works? Probation staff and professionalism in The Netherlands in Vilnius, Lithuania, op de 11th Annual Conference of the European Society of Criminology

11 mei Presentatie Probation staff and professionalism in The Netherlands voor de bijeenkomst in Glasgow van de Working Group on Community Sanctions van de European Society of Criminology.

2010
29 oktober Presentatie What Works? Een oplossing of de oplossing bij het terugdringen van recidive in de Workshop ‘De effectiviteit van straffen’ Universiteit Maastricht, Congres ‘De Doodstraf voorbij’

14 januari Presentatie Chainmanagement of changemanagement? Op de 3RO Werkconferentie ‘Staan voor je zaak!’

2009
11 december Werkgroep Tbs met voorwaarden Studiedag ‘Ingrijpen op basis van voorwaarden, kansen en gevaren’. Universiteit Leiden/Tijdschrift Proces

2 oktober Presentatie De voorwaardelijke modaliteiten van de Tbs Denktank Forensische Psychiatrie Tilburg

2008
29 oktober Presentatie Stoppen met crimineel gedrag: voorzieningen voor nazorg Expertmeeting ‘Slimmere Voorzieningen voor Nazorg’ Gelders Topberaad van de Provincie Gelderland

3 juli Presentatie Verantwoorden of verantwoordelijkheid? Reclassering en veiligheidsbeleid in Nederland, nu en in de toekomst Professionaliseringsdag docenten Sociale Studies Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

26 juni Presentatie Nazorg, het Prison Gate Office Werkgroep voor het justitiepastoraat van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) over Gevangenispastoraat in relatie tot Nazorg

22 mei Presentatie De functie van de reclassering bij Tbs met voorwaarden ‘Juvat-dag’ Juristen Vereniging voor Afgestudeerden in Tilburg (JUVAT)

25 april Presentatie The Prison Gate Office on closer inspection in de Workshop ‘Recent trends on Resettlement in The Netherlands’Conferentie ‘ op de conferentie Life after Prison : Resettling Adult Offenders’, University of Glasgow, door de Conference Permanante Europeenne de la Probation (CEP)

10 april Presentatie Reclassering voor psychisch gestoorde delictplegers in Nederland, nu en in de toekomst op het Symposium ‘Onderzoek en diagnostiek bij geweld en preventief beleid van geweld’, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 36e voorjaarscongres

8 februari Presentatie Verantwoorden of verantwoordelijkheid? Reclassering en veiligheidsbeleid in Nederland, nu en in de toekomst op het Eerste Criminologisch forum ‘Criminologisch onderzoek in Vlaanderen’ (Gent), onderzoeksseminar Risico-taxatie’ van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie, Strafrecht en Forensisch welzijnswerk

2007
14 december Organisatie en voorzitter werkgroep Jeugdzorg: afwegingen bij uithuisplaatsing op de Studiedag risicojustitie en deskundigheid in de strafrechtspleging van het tijdschrift Proces In Amsterdam

5 november Referent op de inleiding Hans Boutellier: Reclassering in een veiligheidsutopie congres Hart en recht, kansen voor zorg en reclassering van de Stichting Verslavingsreclassering GGz (SVG) in Den Haag

27 september Presentatie Nazorg is voorzorg en workshop: Begeleiden van niet te re-integreren cliënten op de Vrijwilligersdag van Stichting Gevangenenzorg Nederland in Leusden

12 april Presentatie Tbs en het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in het Symposium Diagnostiek en forensische psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 35e voorjaarscongres

14 maart Presentatie Tbs, hulpverlening en recidive voor de Wetenschappelijke Kring Tilburg

24 januari Workshop: Nazorg, het Prison Gate Office op het Congres ‘Buiten de bajes’ in Tilburg

2006
2 november Presentatie: Tbs, openbare orde maatregel of vangnet? Platform Chronische Psychiatrie, Symposium OGGZ, nieuwe psychiatrie in de grote stad

20 september Debat Moordende Tbs-ers op de vlucht: eindelijk verleden tijd? tussen Arno Visser, Jos Poelman en Jaap van Vliet o.l.v. Prof Mr. Paul Vegter, Lezing en debatcommissie JFV, Nijmegen

23 juni Presentatie De relatie tussen forensische psychiatrie en de algemene geestelijke gezondheidszorg op het Seminar Effectiviteit van het Tbs-stelsel, Haagse Hogeschool

31 mei Presentatie De gecompliceerde relatie tussen justitie en zorg: sturing en kwaliteit op het Congres ‘Forensische Zorg; tussen verantwoordelijkheden en mogelijkheden’ van het Leids Congresbureau

2005
11 mei Workshop Domus forensische RIBW – de 365-dagenaanpak van zorgmijders en veelplegers op het congres ‘Samenwerking in de forensische zorg’van het Leids Congresbureau

2004
13 oktober Workshop De maatschappelijke opvang en reclassering: diversiteit in wonen, verblijf en begeleiding Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel

19 maart Presentatie De Tbs in zijn maatschappelijke context voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 32e voorjaarscongres

2001
7 mei Lezing Uns kennt uns. Zusammenarbeit in der forensischen Sorge in den Niederlanden op het congres ‘Sex, drugs & Rock’n Roll’, Rheinische Kliniken, Bedburg Hau, Duitsland

22 februari Key note speech Ons kent ons: de stand van zaken betreffende samenwerking in de forensische zorg en Workshop Ontwikkelingen in de TBS nu en in de toekomst op het congres ‘Samenwerking in de forensische zorg; over netwerken, circuits en forensisch psychiatrische eenheden….’, De Meervaart, Amsterdam