Projecten

@ Gastredacteur tijdschrift Sozio, een themanummer ‘Drang en dwang’, geheel gewijd aan de justitiële kanten van hulpverlening aan jongeren en jong volwassenen. Is verschenen 24 juni 2016.
Sozio

@ Mederedacteur Canon Reclassering in Nederland.

@ Methodische handleiding ‘Werken in gedwongen kader’ geschreven voor de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

@ In voorjaar 2015 met succes een opleidingsplan ontwikkeld voor de reclasseringswerkers van Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.

@ Inhoudelijke organisatie van het congres ‘De recidivist als medeburger’ op 3 februari 2015.

@ 17 november 2014 Cursus ‘uitstroom uit de Tbs’ te Zutphen voor rechters in Oost Nederland. Bijdrage over het Forensisch psychiatrisch toezicht (FPT) en de rol van de Tbs-klinieken, de reclassering en de reguliere GGz daarbij.

@ Interview met Binnenlands Bestuur, 2008.