Artikelen

2023

Straver, R. & J.A. van Vliet. Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog? In: Sozio 1, Special over Praktijkgericht onderzoek in opleiding en beroep, p. 53-58.

2022

Van Vliet, J.A. One_Happy_Island!? Enkele indrukken van het gevangeniswezen, de reclassering en justitie op Aruba. In: Proces 2022/5/6 p. 253-256.

Van Vliet, J.A. Forensisch_scherp! In: Proces 2022/4 p. 191-195.

2021

Van Vliet, J.A. PROCES_het_Gevangenismuseum_en_Werelderfgoed. In: Proces 2021/5 p. 337-340.

Kremer, S., F. Koenraadt & J.A. van Vliet. Tango-dansen_met_een_tbs-gestelde? In: Proces 2021/5 p. 287-289.

Vliet, J.A. van. Avondklokrellen en inclusief denken. In: Proces 2021/3 p. 174-175.

Slump, G.J., V.A. Achoui, F. Douw & J.A, van Vliet. Detentie_als_proces_van_beschaving. Van abolitionisme naar herstel. In Proces 2021/1-2 p. 33-39.

2020
Vliet, J.A. van. Voorzorg. In Proces 2020/4 p. 306-308.

Vliet, J.A. van. Het belang van nazorg na een gevangenisstraf. In: Sozio 2, juni 2020, p. 6-8.

2019
Alphen, H. van, B. Bambach, J. Janssen & J.A. van Vliet. Ketensamenwerking_bij_ex-partnerstalking. In: Proces 2019/6 p. 391-403.

Vliet, J.A. van. Forensische_zorg_onder_een_vergrootglas. Lessen uit de casus Michael P.? In: Proces 2019/3 p. 228-232.

2018
Vliet, J.A. van. Angst voor risico’s en medialogica. In: Proces 2018/6 p. 434-236.

Vliet, J.A. van. Reclassering in een veranderende omgeving. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 30 mei 2017. In: Proces 2018/5 p. 322-327.

Alphen, H. van, B. Bambach, J. Janssen & J.A. van Vliet. Aanpak stalking ex-partners. Samen ten strijde tegen hardnekkig fenomeen. In: Sozio 5 oktober 2018 p. 10-13.

Vliet, J.A. van. Tbs_zonder_diagnose? In: Proces 2018/4 p. 281-282.

Vliet, J.A. van. Langer in de cel helpt de maatschappij niet. In: De Gelderlander 5 mei Weekend p. 22-23.

2017
Vliet, J.A. van. Een_blijvende_voetafdruk? In: Proces 2017/6 p. 448-450.

Vliet, J.A. van. Freud en de criminaliteit; criminele uitstapjes in Wenen. In: Proces 2017/5 p. 373-377.

Bosker, J & J.A. van Vliet. Reclassering: professionalisering en samenwerking. In: Proces 2017/2 p. 89-92.

Mollen, D.J.M. & J.A. van Vliet. Hoe slachtofferbewust werkt de reclassering. In: Proces 2017/2 p. 147-157.

Van Vliet, J.A. & A. Menger. Professional wordt nóg professioneler In: Sozio 1/2017 p. 44-46.

2016
Van Vliet, J.A. Reclassering vindt zijn draai in de wijk. In: Sozio 3/2016 p. 44-47.

Van Vliet, J.A. Geschiedenis van de reclassering in Nederland. In: Proces 2016/1 p. 55-56.

2015
Van Vliet, J.A. Vluchteling in bang Nederland. In: Cogiscope, tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Themanummer Vluchtelingen. 04 15, p. 12-16.

Van Vliet, J.A. Gevangene van het verleden, maar voor hoe lang? In: Sancties 2015/38, afl. 5 – november 2015, p. 246-254.

Van Vliet, J.A. Bang Nederland. In: Proces 2015/5 p. 329-330.

2014
Van Vliet, J.A. Een nieuwe reclassering. In: Proces 2014/5.

Prang, R., E. Steffen & J.A. van Vliet. Eigen bijdrage in detentie is terecht! In: Proces 2014/2.

2013
Van Vliet, J.A. Tbs-ers en autisten bestaan niet Proces 2013/5.

Prang, R., E. Steffen & J.A. van Vliet.Thuis op de bank, beter dan in het gevang. Proces 2013/4.

Prang, R., E. Steffen & J.A. van Vliet. Enkelband moet met begeleiding. De Gelderlander 24 mei p. 21.

Van Vliet, J.A. Reclassering op een kruispunt. Rol en positie van de reclassering bij Forensisch Psychiatrisch Toezicht. Proces 2013/1 p. 7 – 17.

2012
Van Vliet, J.A. Reclassering op een kruispunt. Rol en positie van de reclassering bij Forensisch Psychiatrisch Toezicht. Proces 2012/5 p. 371 – 378.

Van Vliet, J.A. Wie weet raad? De reclassering en de zorg voor psychisch gestoorde delinquenten. Proces 2012/4 p. 292 – 300.

Van Vliet, J.A., Jaren_zonder? Seksualiteit en intimiteit achter de tralies. Proces 2012/2 p. 143 – 146.

Krechtig, L., Lans, M., Andreas, A., & Menger, A. (m.m.v. Vliet, J. A. van). Begeleidingsactiviteiten in de reclassering HU. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Lectoraat Werken in Justitieel Kader.

2011
Grumbkow, C. von & J.A. van Vliet. Reclassering kan beter. http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/11/04/reclassering-kan-beter/

Grumbkow, C. von & J.A. van Vliet. Wisselende contacten in de reclassering. Tijdschrift voor sociale vraagstukken No. 10/November 2011 p. 18 – 21.

Van Vliet, J.A., Oom Henk. Proces 2011/3 p. 170 – 172.

Van Vliet, J.A., Het eten van rauwkost als remedie tegen recidive. Proces 2011/2 p. 113 – 116.

Van Vliet, J.A., Geïnstitutionaliseerde verwaarlozing: de ‘Haagse’ en de ‘echte’ werkelijkheid. Proces 2011/1 p. 52 – 54.

2010
Van Vliet, J.A., Een soberder Tbs is geen oplossing voor de regeling. Brabants Dagblad 16 oktober 2010 en De Gelderlander 22 oktober 2010.

Van Vliet, J.A., Chainmanagement of changemanagement in de Tbs? De reclasseringswerker tussen stilstand en verandering, tussen toezicht en rehabilitatie. Proces 2010/3.

Van Vliet, J.A., Kwakzalverij op last van de overheid. Proces 2010/2.

2009
Van Vliet, J.A., Willekeur bestuurders moet onafhankelijke rechtspraak niet in de weg zitten, De Gelderlander 3 november 2009.

Van Vliet, J.A. & L.M. Oldenburg, Risico’s of kansen? Knelpunten bij de voorwaardelijke beëindiging verpleging van de Tbs, opgemerkt vanuit reclassering en advocatuur, Sancties 2009/4.

Van Vliet, J.A., Vernieuwing forensische zorg?, Proces 2009/3.

2008
Van Vliet, J.A., De toon van het debat, Proces 2008/6.

Zwemmer, J. & J.A. van Vliet, The proof of the pudding is in the eating. Het ‘Prison Gate Office’ nader onder zocht, Sancties 2008/3.

Van Vliet, J.A., Wachtlijsten komen soms goed van pas, Trouw 11 juni 2008 en De Psycho Sociale Krant septem- ber/oktober 2008.

Van Vliet, J.A. & T.I. Oei, Reclassering voor psychisch gestoorde delictplegers in Nederland, nu en in de toekomst, Tijdschrift voor Psychiatrie, Jaargang 50, Suppl. 1, 2008.

Zwemmer, J. & J.A. van Vliet, The proof of the pudding is in the eating. The Prison Gate Office on closer inspection, article presented on the Conference ‘Life After Prison: Resettling Adult Offenders in Europe’ of the Permanente Europeenne de la Probation (CEP), in conjunction with The Scottish Centre for Crime and Justice Research and The Glasgow School of Social work, april 2008.

Van Vliet, J.A., Minder verantwoorden in de zorg, De Gelderlander, 12 maart 2008.

2007
Van Vliet, J.A., Kan een goede voorspelling uitkomen? Proces 2007/6.

Van Vliet, J.A., Rechter en reclassering als ketenpartners. In themanummer ‘De rechter als ketenpartner’ van Justitiële Verkenningen nr.6/2007.

Zwemmer, J., J. Jager & J.A. van Vliet, Nazorg in ontwikkeling: werk in uitvoering! Proces 2007/3.

Van Vliet, J.A. & T.I.Oei, Tbs en het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, Tijdschrift voor Psychiatrie, Jaargang 49, Suppl. 1, 2007.

Van Vliet, J.A., Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie: zijn Tbs-opleggingen te voorkómen? Proces 2007/2.

Van Vliet, J.A., Knieslot is niet de Tbs-oplossing. De Gelderlander 13 maart 2007.

2006
Van Vliet, J.A. & I. Weijers, Jeugdreclassering juist intensiveren. Perspectief 2006/8.

Van Vliet, J.A. & T.I. Oei, Detention under a hospital order (Tbs) and the functioning of the mental health service in the Netherlands, Conference ‘Research in Forensic Psychiatry’, Regensburg, Duitsland, (15 juli 2006).

Van Vliet, J.A., Rapport gaat niet in op voorkómen Tbs. De Gelderlander 17 juni 2006.

Van Vliet, J.A., Eind_goed_al_goed. Proces 2006/3.

Van Vliet, J.A. & T.I. Oei, Tbs-opleggingen en het functioneren van de GGz. Poster op het 34e voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 5 – 7 april 2006.

Van Vliet, J.A., Tbs tussen instroom en uitstroom. Journaal GGz en Recht 2006/3.

Van Vliet, J.A., Alleen breed onderzoek kan Tbs-stelsel verbeteren. De Gelderlander 22 maart 2006.

Van Vliet, J.A., Plan Zalm biedt hoop voor dak- en thuislozen. De Gelderlander 24 januari 2006.

2005
Van Vliet, J.A., Meer dwang in psychiatrie moet kunnen. De Gelderlander 5 oktober 2005.

Van Vliet, J.A., Er is geen alternatief voor het Tbs-systeem. NRC-Handelsblad 17 juni 2005.

Van Vliet, J.A., Er bestaat nog geen alternatief voor Tbs. De Gelderlander 28 mei 2005.

Van Vliet, J.A., Recidiverende jongeren en de bureaucratie. Beschouwing naar aanleiding van ‘Juvenile criminal recidivism’ door Coleta van Dam. Proces 2005/4.

Van Vliet, J.A., Een wetswijziging lost problematiek Tbs niet op. De Gelderlander 30 maart 2005.

Van Vliet, J.A., Belangenstrijd bij hulp aan jonge delinquent, Reactie op ‘Juvenile criminal recidivism’, proefschrift van Coleta van Dam, Noord Hollands Dagblad 18 januari 2005.

2004
Van Vliet, J.A., Tussen welzijn, wet en wetenschap. Over sturing in de reclassering. Themanummer ‘Reclassering’ Proces 2004/6.

Van Vliet, J.A., Jatten of frauderen. Proces 4/2004.

Van Vliet, J.A. & T.I. Oei, De Tbs in zijn maatschappelijke context: stand van zaken rond de eeuwwisseling. Bundel De psychiater als medisch specialist: onder het teken van de aesculaap, p.100-101.

2003
Van Vliet, J.A., Schandpaal of schandvlek? Naar een effectieve aanpak van ernstig criminele jongeren. Proces 2003/4.

2002
Van Vliet, J.A., Klimaat. Proces 5/6 mei/juni 2002.

Van Vliet, J.A. & W. Noorda, Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland, New Frontiers? en Forensisch Psychiatrische Circuitvorming. Inleidingen voor de Vereniging voor Ambulante Forensische Psychiatrie deel 3, Utrecht, AFP

2002
Van Vliet, J.A. & J.H. Stegeman, ‘OverStromen’: over de in-, door- en uitstroom bij de Tbs. Inleidingen voor de Vereniging voor Ambulante Forensische Psychiatrie deel 3, AFP, Utrecht 2002.

2001
Van de Paal, J.H.C., J.A. van Vliet & H-M. Don, Sociaal uitgeslotenen. De aanpak van het Leger des Heils. Justitiële Verkenningen 6 01, juli/augustus 2001.

Van Vliet, J.A., Goed voorbeeld. Proces 5/6 mei/juni 2001.

Van Vliet, J.A., Onderzoek naar kwaliteit in de Tbs en de relatie met de algemene geestelijke gezondheidszorg. Proces maart/april 2001.

Van Vliet, J.A., Tbs-klinieken zijn nog te veel naar binnen gericht. De Gelderlander, 9 januari 2001.

2000
Van Vliet, J.A., Afhankelijk. Proces juli/augustus 2000.

Van Vliet, J.A., Veranderingen in de Tbs. Proces mei/juni 2000.

Van Vliet, J.A., Waar is de reclassering? Een poging tot onderzoek van een organisatiecultuur. Proces maart/april 2000.

1999
Van Vliet, J.A., De uitstroom uit Tbs-klinieken. Inleidingen voor de Vereniging voor Ambulante Forensische Psychiatrie deel 2, AFP, Utrecht 1999.

Van Vliet, J.A., U of uw collega. Proces 1999, Nr. 9/10. U of uw collega
Van Vliet, J.A., Het rendement van Tbs. Proces 1999, Nr. 1/2.

1995
Van Vliet, J.A., Tussen BOPZ en Tbs, GGZ bulletin, Amsterdam 1995.

1992
Van Vliet, J.A., Districts Forensische Dienst en Tbs-kliniek, partners in resocialisatie, Bundel voordrachten gehouden Op twee studiedagen op 13 maart en 22 mei 1992 van de Districts Psychiatrische Diensten, Den Haag augustus 1992.

Van Vliet, J.A., Proefverlof, Sociaal Psychiatrisch Werk en Districts Psychiatrische Dienst. Bundel voordrachten gehouden op twee studiedagen op 13 maart en 22 mei 1992 van de Districts Psychiatrische Diensten, Den Haag augustus 1992.

1991
Van Vliet, J.A., Sociaal psychiatrisch reclasseringswerk op een kruispunt. Justitiële Verkenningen, oktober/november 1991. https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/585/jv9108-volledige-tekst_tcm28-76322.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Daniëls, D. & J.A. van Vliet, Met een open deur. Advisering en tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling met aanwijzingen. Sancties, 1991 / 3.

Van Vliet, J.A., Een reclasseringsvisie op resocialisatie. Verslagbundel Resocialisatie Tbs-dagen Lunteren, Ministerie Van Justitie, Den Haag 1991.

1990
Van Vliet, J.A., Hulpverlenen in samenwerking. Proces, maart 1990.

Van Vliet, J.A., Onbegonnen werk? Link en leip, reclassering tussen strafrecht en geestelijke gezondheidszorg, Den Bosch, NFR 1990.

1989
Van Vliet, J.A., Tbs, proefverlof en recidive. Proces, november 1989.

1988
Pyrek, M.Z. & J.A. van Vliet. De geloofwaardigheid van een incestslachtoffer (3). Maandblad Geestelijke volksgezondheid 12-88, p. 1356-1358.

Van Vliet, J.A. & J.A.M. van Nooijen Kooij, Hechtenis opschorten bij cellentekort. De Volkskrant 4 februari 1988.