Hoofdstukken in boeken

2021
Goosensen, A., I. Jeandarme, J.A. van Vliet & T.I. Oei. Het slachtoffer: centraal in het wetenschappelijk werk van Marc Groenhuijsen? In: T. Kooijmans, J.W. Ouwerkerk e.a., Op zoek naar evenwicht. Deventer: Wolters Kluwer 2021 p. 267-277. (Liber Amiccorum voor Prof. Mr. M.S. Groenhuijsen) Hoofdstuk 21 Goosensen, Jeandarme, Van Vliet & Oei

Slump, G.J., V.A. Achoui, F. Douw & J.A, van Vliet. Detentie_als_proces_van_beschaving. Van abolitionisme naar herstel. In: Proces van de eeuw. Honderd jaar een brug tussen wetenschap en praktijk. Den Haag: Boomjuridisch 2021 p. 37-43.
https://www.boomdenhaag.nl/webshop/proces-van-de-eeuw

2018
Van Vliet, J.A. & J. Leurdijk. Geheimhouding binnen de relatie tussen reclasseringswerker en cliënt in historisch perspectief. In: J. Bosker, V. de Vogel & L. Bitter (red). Professionele ankers. Liber Amicorum Anneke Menger. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Werken in Justitieel Kader, KSI.

2016

Van Vliet, J.A., L. Krechtig & A. Menger. Slachofferbewust werken. Herstel van de relatie tussen dader en slachtoffer. In: G. Frerks, T. Jongbloed, M. Uitslag en T. Westra (red). Vechten, straffen of helen in mediation: dilemma, paradox of contradictie? Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Leurdijk, J. & J.A. van Vliet. Reclassering in de wijk. Over borging van sociale veiligheid. In: J.P. Wilken en A.M. van Bergen (red.). Handboek werken in de wijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

2015
Van Vliet, J.A. De recidivist als medeburger. Een inleiding op het thema. In: Van Vliet, J.A. (red.). De recidivist als medeburger. Amsterdam: SWP.

Van Riessen, R. & J.A. van Vliet. Forensisch Psychiatrisch Toezicht. Samenwerking van reclassering en FPC bij de begeleiding van Tbs-gestelden in de samenleving. In: Van Vliet, J.A. (red.). De recidivist als medeburger. Amsterdam: SWP.

Van Vliet, J.A. Dader en slachtoffer: een paar apart? Inleiding op het thema. In: Van Vliet, J.A. & A. Menger (red.). Dader en slachtoffer, een paar apart. Amsterdam: SWP.

2014
Menger, A. & J.A. van Vliet. Voorbij misdaad en straf. Ontgijzeld van schuld door herstelrecht. In: Verhagen, S., L. Linders, & M. Ham (red.) Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Jaarboek 2014 Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Amsterdam: Van Gennep.

2013
Andreas, A., J.A. van Vliet & A. Balfoort. Het kader van het werkveld. In: A. Menger, J. Bosker & L. Krechtig (red.). Werken in gedwongen kader. Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Amsterdam: SWP.

Balfoort, A., Andreas, A. & J.A. van Vliet. Juridische kaders en extramurale sanctiemodaliteiten. In: A. Menger, J. Bosker & L. Krechtig (red.). Werken in gedwongen kader. Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Amsterdam: SWP.

Grumbkow, C. von & J.A. van Vliet. Diffuse praktijken? De reclasseringswerker tussen missie en productie. In: H. Moors & E. Bervoets (red.). Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. Boom.

Van Vliet, J.A. Wat is forensische zorg? In: P. van der Helm, P. Schaftenaar, U. Kröger & J.A. van Vliet (red). Leefklimaat in de klinisch forensische zorg. SWP.

Menger, A. & J.A. van Vliet. De sociotherapeut, een professional. In: P. van der Helm, P. Schaftenaar, U. Kröger & J.A. van Vliet (red). Leefklimaat in de klinisch forensische zorg. Amsterdam: SWP.

2012
Van Vliet, J.A. Probation service at a crossroads? Role and position of the probation and rehabilitation service in Forensic Psychiatric Supervision. In: T.I. Oei & M.S Groenhuijsen (red.) Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries. Kluwer.

Andreas, A. & J.A. van Vliet, Begrenzen én ondersteunen. De reclasseringswerker als professional en gezagsdrager. In: T. Jansen, G. van den Brink, R. Kneyber (red.), Gezagdragers. De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers. Amsterdam, Boom 2012.

Van Vliet, J.A., Verbinden in de keten, forensisch psychiatrisch toezicht in breder perspectief. In: J.A. van Vliet, A. Andreas, B. Keuning en W. Zandbergen (red.), Verbinden in de keten. Forensisch Psychiatrisch Toezicht bekeken. SWP, p. 11 – 20.

Menger, A. & J.A. van Vliet, Professionalisering van reclasseringswerkers in ontwikkeling. In: J.A. van Vliet, A. Andreas, B. Keuning en W. Zandbergen (red.), Verbinden in de keten. Forensisch Psychiatrisch Toezicht bekeken. SWP, p. 69 – 75.

2011
Van Vliet, J.A., Oei, ik groei! Reclasseringswerkers en hun professionaliteit in ontwikkeling in Nederland. In: De forensische psychiatrie geanalyseerd. Liber amicorum Prof. Dr. Karel Oei. Maklu, p. 211 – 216.

Van Vliet, J.A., ‘What Works?’ Een vraag of het antwoord bij het terugdringen van recidive? In: De vogel vrij. Liber amicorum voor prof.dr.mr. Martin Moerings. Boom Lemma, p. 267 – 276.

Bree, J. de, A. Bruist, J.A.van Vliet, Inbedding in de organisatie. In: Het vakmanschap van de reclasseringswerker p. 86 – 90.

Colijn,J., D. Heij, D. Kloeze, J.A. van Vliet, Publieke verantwoording. In: Het vakmanschap van de reclasseringswerker p. 91 – 94.

2010
Van Vliet, J.A., Reclassering. Hoofdstuk 39, In: Handboek Strafzaken, Kluwer Juridische Uitgevers.

2009
Van Vliet, J.A., S. Kokken, L.M. Oldenburg & T.I. Oei, Tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging verpleging van de Tbs. De voorwaardelijke modaliteiten van de Tbs vergeleken, In: (red. Prof. dr. T.I. Oei en Prof. Mr. M.S. Groenhuijsen), Forensische psychiatrie en haar grensgebieden; actualiteit, geschiedenis en toekomst. Kluwer, Alphen aan den Rijn 2009.

2008
Van Vliet, J.A., Tussen fragmentatie en traject. Naar een effectieve reclassering in 2018, In: Oei & Kaiser, Forensische psychiatrie onderweg – in de spiegel kijken naar het verleden en koersen naar de toekomst, Wolf Legal Publishers, Nijmegen.

2006
Van Vliet, J.A., Verknipte zorg. Over de relatie tussen delictgedrag en de organisatie van zorg en hulpverlening. In: (red. Prof. dr. T.I. Oei en Prof. Mr. M.S. Groenhuijsen) Capita Selecta van de Forensisch psychiatrie anno 2006, Kluwer, Deventer.

Van Vliet, J.A, De gecompliceerde relatie tussen justitie en zorg: sturing en kwaliteit. Artikel in congresmap van het congres ‘Forensische zorg: tussen verantwoordelijkheden en mogelijkheden’ op 31 mei 2006.

2003
Van Vliet, J.A., Samen moet! (?) Behoeftebepaling van reïntegrerende justitiabelen aan continuïteit van zorg: theorie en praktijk. In: Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie (red. Prof. dr. T.I. Oei en Prof. Mr. M.S. Groenhuijsen), Kluwer, Deventer.

1993
Van Vliet, J.A., Vroeghulp als ambulant forensisch psychiatrisch specialisme. In: Overheid en patiënt, Liber Amicorum Prof. Dr. N.W. de Smit, Gouda Quint, Arnhem.

1989
Van Vliet, J.A., Reclassering als alternatief voor (meer) straf. In: Bezeten van de bajes, Den Bosch.